SAVE ÜRÜNLERİ

Polymerized Mineral Alloy | Polimerize Mineral Alaşım


Polimerize Mineral Alaşım (PMA), agresif kimyasalların, organik kirleticilerin veya yoğun konsantrasyondaki tuzların bulunduğu ortamlarda çalışmak üzere geliştirilmiş, süperfilik özelliklere sahip, mineral esaslı bir bariyer sistemidir.
SAVE Teknoloji’nin geliştirdiği yenilikçi bir bariyer sistem çözümü olan PMA, geosentetik kil örtülerde, bulamaç hendeği sızdırmazlık duvarlarında, katı atık depolama alanları gibi çevre projelerinde, asidik, bazik veya ağır metal içeren maden alanlarında kullanılır.

SAVE ÇÖZÜMLERİ

Kimyasallara, Ağır Metallere ve Organik Kirleticilere Karşı Uzun Ömürlü Doğal Koruma

PMA®, maden veya ıslah projelerindeki kimyasallar, ağır metaller ve organik kirleticilere karşı uzun ömürlü bir bariyer olarak kullanılır. Bunun yanı sıra yeraltı suyunu tuzlu deniz suyuna karşı korur.
Yüksek pH uyumluluğu sayesinde herhangi bir bozulma olmadan çimento ile birlikte bir karışım olarak kullanılabilir.

SAVE ÇÖZÜMLERİ

Projeye Özel Formüle Edilen Sistem: PMA

Polimerize Mineral Alaşım PMA kullanılacağı proje ve uygulama ihtiyaçlarına göre maruz kalacağı kimyasal, ağır metal veya organik kirleticiler karşısında hidrofilik ya da oleofilik özellikler kazanacak şekilde formüle edilir. PMA sistemi, içinde bulundukları ortamlarda söz konusu kirleticileri emerek bir macun kıvamına geçmekte ve söz konusu macun kalıcı bir bariyer oluşturmaktadır.

Uygulama Kolaylığı ve Dayanıklılığı ile Öne Çıkıyor


Atık yönetimi günümüzde çevre problemlerinin en başında yer alıyor. Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de evsel, endüstriyel ve maden atık alanlarının inşasından uyulması zorunlu teknik ve kanuni gereklilikler mevcut. Atık alanlarının ve maden proses sahalarının taban izolasyonlarında polimer (HDPE) yalıtım malzemelerinin doğal yalıtım tabakası ile birlikte kullanılması kanuni bir zorunluluktur. Çevre şartnamelerinde doğal yalıtım tabakası olarak adlandırılan bu tabaka da yüksek geçirimsizliğe sahip kil tabakasıdır fakat killerin taşınmasının getirdiği maliyet, uygulamasındaki ve sıkıştırılmasındaki zorluklar bir yana, uygun vasıflı kil kaynaklarına da ulaşmak çoğu zaman mümkün olamamaktadır.
Kili sahaya taşımanın maliyeti ve sıkıştırmanın zorlukları düşünüldüğünde, az miktarda bir PMA’yı sahadaki mevcut toprak ile karıştırıp yüksek geçirimsizliğe sahip bir tabaka elde etmek yenilikçi, kolay ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor.


Haber bültenimize kaydolun


    SAVE Mühendislik'in haber bültenlerini almak, yeni ürün ve projelerinden haberdar olmak için abone olun.