SAVE ÇÖZÜMLERİ

Zemin
Güçlendirme

Zemin Güçlendirme Projelerinde Detaylı Yapı Analizi

Yapının taşıyıcı sistemleri, temel ve zemininin birlikte sağlıklı bir şekilde çalışması için SAVE Mühendislik, zemin güçlendirme projelerinde de detaylı yapı analizine başvuruyor.


Zemin Mekaniğinde Uzmanlık


Zemin mekaniği konusundaki uzmanlığının yanı sıra SAVE Mühendislik, uygulamalarında yapısal onarım ve güçlendirme alanındaki teknik birikiminden, geliştirdiği inovatif ürünlerin sağladığı esneklik ve verimlilikten yararlanıyor.


Deprem Dayanımı için Zemin Güçlendirme Neden Hayati Önemdedir?

Yapıların deprem dayanımı zeminin durumundan bağımsız olarak değerlendirilemez çünkü yapının üzerinde oturduğu zemin depremin yapıya olan etkisini tamamen değiştirir.

Depremin yumuşak zeminlerdeki karakteri, depremde açığa çıkan enerjinin yer kabuğunda bir dalga hareketiyle yayılırken belli noktalarda iletiminin yavaşlayıp yıkıcı etkisinin artması şeklinde tanımlanabilir. Deprem hareketinin yapılarda oluşturduğu yanal ivme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yıkıcı etki, zeminin durumuna göre değişkenlik gösterir.

 
Save Çözümleri

Hangi Durumlarda
Zemin Güçlendirme Yapılır?

builder2 home ruller

Yapıların statik yükleri altında istenen performansı gösteremeyeceği anlaşılan zeminlerin, tarihi yapıların, yalıların, deprem ve toprak kaymasından etkilenen bina temel zeminlerinin güçlendirilmesi gerekir.

İnşa öncesi etüdlerde zayıf bulunan zeminler, enjeksiyon, jet-grouting, taş kolonlar, fore kazıklar ve mini kazıklar gibi çeşitli malzeme ve yöntemler kullanılarak güçlendirilir. Hangi yöntemin kullanılacağına zeminin yapısı, alanın büyüklüğü, derinliği, yer altı suyu durumu, çevresel faktörler, maliyet gibi etkenlere göre karar verilir.

Yumuşak zeminlerde inşa edilecek yapılarda zeminde olması muhtemel oturmalar ve diğer zemin problemleri için özel tedbirlerin alınması gerekir. Sıvılaşma riski olan zeminlerde iyileştirme teknikleriyle zeminin taşıma gücü artırılır.

Eski şartnamelere göre inşa edilmiş yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini sağlayan güçlendirme projelerinde ise yeni taşıyıcı elemanlara uygun hale getirilen temelin sağlıklı çalışabilmesi için zeminin de konsolide edilmesi gerekir. Yapı sistemine eklenen yeni taşıyıcı elemanlar, binayı taşıyan mevcut temeller hareket etmeden yapının düşey yüklerini taşıyamazlar. Temelin yük taşıyabilmesi için zeminin itki kuvvetine ihtiyacı vardır. Temel ve zeminin sistem olarak birlikte çalışabilmesi için bu gibi durumlarda yapıya yeni ilave edilen temellerin altına kontak enjeksiyonu yapılır.

Zemin Güçlendirmede Neden SAVE Mühendislik?


• Zemin Mekaniği Alanında Uzmanlık

SAVE Mühendislik’in zemin güçlendirme alanındaki uzmanlığı, zemin mekaniğine hakim olmanın ötesinde yapısal güçlendirmedeki teknik birikiminden, geliştirdiği inovatif ürünlerin sağladığı esneklik ve verimlilikten besleniyor.

• Detaylı Yapı Analizi


Çok yönlü değerlendirme yaklaşımıyla detaylı bir şekilde gerçekleştirilen yapı analizi sonucunda güçlendirme gereksinimleri net olarak belirlenir. Yapının taşıyıcı sistemleri, temel ve zemininin birlikte sağlıklı bir şekilde çalışması için SAVE Mühendislik, zemin güçlendirme projelerinde de detaylı yapı analizine başvuruyor. SAVE Mühendislik’in sunduğu yapısal onarım ve güçlendirme hizmeti ile ilgili detayları inceleyebilirsiniz.


• Yenilikçi Malzemelerle Etkin Çözümler


Hizmet verdiği her alanda edindiği tecrübeleri AR-GE girdisi olarak değerlendiren SAVE Mühendislik, uygulama projelerinde kendi bünyesinde geliştirdiği, pek çok açıdan avantaj sunan inovatif ürünlerini kullanıyor. Temel stabilizasyon ve kontak enjeksiyonu gibi uygulamalarında kullanılan yenilikçi SAVE ürünlerinden PGI Polimerik Grout Enjeksiyonu detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Haber bültenimize kaydolun


    SAVE Mühendislik'in haber bültenlerini almak, yeni ürün ve projelerinden haberdar olmak için abone olun.