SAVE ÇÖZÜMLERİ

Korozyon
Onarımları

Doğru Tespit, Kalıcı Çözüm

SAVE Mühendislik, korozyon onarım projelerinde yapıda gerçekleşen reaksiyon zincirlerini analiz ediyor ve edindiği bilgiler ışığında uygulama tecrübesi ve malzeme bilgisi ile projeye özel çözüm yöntemlerini sunuyor.


Uzun Ömürlü Korozyon Onarımları


SAVE Mühendislik, gerçekleştirdiği korozyon onarım projelerinde, teknik uzmanlığı ve bilimsel yaklaşımıyla uzun ömürlü ve ekonomik çözümler sunuyor.

"SAVE"

Betonarmede Korozyon Nedir? Oluşma Sebepleri Nelerdir? Onarımı Nasıl Yapılır?

1. Su Korozyona Sebep Olmaz, Hızlandırır
Korozyon ile ilgili en önemli bilgi şudur: Betonun suya maruz kalması korozyona uğraması için bir sebep değildir. Betonun suya doygun olması, eğer korozyon için gerekli ortam şartları oluşmuşsa, reaksiyonun hızını artırır. Korozyonu önlemek için sadece su değil, suyun dışındaki diğer etkenler de kontrol altına alınmalıdır.

2. Korozyon Kimyasal Bir Reaksiyondur, Önlenebilir
Betonun içindeki donatının korozyonu basit bir paslanma şeklinde özetlenemez. Normal şartlarda betonun içindeki donatı paslanmaz. Bunun sebebi betonun pH’ının 13 gibi çok yüksek bir alkali seviyesinde olmasıdır. Bu yüksek alkali ortamda, donatının etrafında koruyucu, pasif bir film tabakası oluşur. Bu tabaka mükemmel bir şekilde donatıyı korozyona karşı korur. Epoksi kaplamadan bile daha sağlam, kazındığı zaman dahi kendisini tamir edebilen bu koruyucu film tabakası bozulduğunda (bunun için pH’ın 10 ve daha altına inmesi gerekir) donatıda korozyon başlar. Korozyon kimyasal bir reaksiyondur. Reaksiyona katılan, hızlandıran ve uygun ortamı yaratan nedenler engellenirse korozyon onarılmış olur.

3. Nedenleri Tespit Edilmeyen Korozyon, Kalıcı bir Şekilde Onarılamaz
Betondaki donatının etrafında, betonun alkali yapısının oluşturduğu koruyucu pasif film tabakasını bozan iki büyük etken vardır. Bunlardan biri karbonasyon denilen karbonatlaşma reaksiyonudur. Reaksiyon, atmosferdeki karbondioksit gazının difüzyonla betonun içerisine ilerlemesi ve içeride çimentonun hidrotasyonu sonucu açığa çıkan kalsiyum ile reaksiyona girmesi şeklinde özetlenir. Bu karbonatlaşma reaksiyonu sonucunda kalsiyum karbonatlar ortaya çıkar. Kalsiyum karbonat asidik bir etki gösterir ve pH düşmeye başlar. Betonun pH’ı 10’un altına düştüğünde, donatının etrafındaki koruyucu pasif film tabakası bozulur, paslanmaya başlar. Paslanan donatının hacmi genişler, bu genişleme betonda içeriden dışarıya doğru bir basınç oluşturur ve beton çatlar. Çatlaklar oluştuğu andan itibaren donatı artık atmosferik koşullara direkt olarak maruz kalmaya başlar ve korozyon hızlanarak devam eder.

Pasif film tabakasını bozan ikinci büyük etken klor ataklarıdır. Beton içerisine giren klor iyonları korozyon reaksiyonlarında katalizör görevi görür. Klor iyonlarının korozyon yaratan etkenlerin arasında önemli oranda öne çıkmasının sebebi reaksiyonlar sonucunda harcanmıyor olmasıdır. Klor bir kere varsa, hep var olur ve reaksiyonlara katılır. Çimentoya göre klor iyonlarının ağırlıkça konsantrasyonu binde 2’yi geçtikten sonra korozyon başlar.

Sebebi doğru tespit edilmeyen korozyon kalıcı bir şekilde onarılamaz. Korozyonun nedeni doğru tespit edilmeden, oluşan elektrokimyasal mekanizmayı düzeltmeden yapılan onarım çalışmaları, korozyonu hızlandırabilir.

4. Korozyon Onarımının Başarısı Ömrü ile Ölçülür
Korozyon onarımı, paslanmanın temizlenmesi şeklinde uygulanmamalıdır, nedenleri ortadan kaldırılmalı ve bu sayede tekrar oluşması engellenmelidir. Aksi halde reaksiyon kendini hızlanarak tekrar edecektir. Korozyon onarımı projelerinin başarısı bu tekrarı engellemeye yönelik detaylı ve titiz teşhis sürecinde gizlidir.

5. Korozyon Nedenlerinin Detaylı Tespiti, Çözümün Anahtarıdır
Korozyon onarımı projelerinde teşhis doğru konmazsa doğru çözüme ulaşılamaz. Korozyon reaksiyonlarının oluşumunda ve hızında pek çok etken vardır. Bu reaksiyonların sona erdirilmesi ve önlenmesi de bu nedenle doğru teşhisle mümkün olur. Örneğin, klor ataklarından kaynaklanan bir korozyonu, betona hangi koruyucu yöntemle müdahale edersek edelim eğer klora karşı önlem almadan onarmaya çalışırsak sistem çökecek, korozyon çatlakları kendini tekrar gösterecektir.

 
Save Çözümleri

Korozyon Onarımında
Neden SAVE Mühendislik?


builder2 home ruller

• Korozyon Tespitinde Bilimsel Yaklaşım

SAVE Mühendislik, korozyon onarım projelerine detaylı tespit, analiz ve raporlama süreçleri ile başlıyor. Bu aşamada SAVE, yapının fiziksel olarak incelemesi, test ve ölçüm metotları uygulaması, laboratuvar analizleri sonrasında gerçekleştirdiği değerlendirmeleri raporluyor.
Korozyona neden olan durumları, bilimsel açıklamaları ile netleştiriyor ve etraflıca belirlenmiş bu probleme en uygun çözümü sunuyor.

 

• Uygulama Teknikleri ve Malzeme Bilgisinde Uzmanlık


Korozyon nedenlerini ve yapının korozyon durumunu aktaran bilimsel raporlar referans alınarak projeye özel uygulama projesi hazırlanıyor ve malzeme kullanımına dair detaylar belirleniyor.
SAVE Mühendislik, korozyon onarım projelerinde yapıda gerçekleşen reaksiyon zincirlerini analiz ediyor ve edindiği bilgiler ışığında uygulama tecrübesi ve malzeme bilgisi ile projeye özel çözüm yöntemini sunuyor. Teşhisteki başarısı sayesinde, yenilikçi ürün ve uygulama metotları geliştirme konusunda da yetenek kazanan SAVE Mühendislik, bünyesinde korozyon onarımında etkili inovatif ürünler de sunuyor.

• Ekonomik ve Uzun Ömürlü Korozyon Onarımı


Korozyon onarımı projelerinin uzun ömürlü olması için korozyon nedenlerinin tespiti, malzeme bilgisi ve uygulama metotları alanında uzmanlık gerekir. SAVE Mühendislik, gerçekleştirdiği korozyon onarım projelerinde, teknik uzmanlığı ve bilimsel yaklaşımıyla uzun ömürlü ve ekonomik çözümler sunuyor.


Haber bültenimize kaydolun


    SAVE Mühendislik'in haber bültenlerini almak, yeni ürün ve projelerinden haberdar olmak için abone olun.


    Haber bültenimize kaydolun


      SAVE Mühendislik'in haber bültenlerini almak, yeni ürün ve projelerinden haberdar olmak için abone olun.